پیدا

سفر

درخواست حذف اطلاعات

در روز هایی به سَـر میبرم که همچنان میتونم در مورد اولین مسافرتم که صد در صد مطمئن نیستم بتونم برم یا نه ، یه اندازه ی ک شان ها خیال پردازی میکنم . اولین مسافرت با روباه پرتقالی چه شکلی میتونه باشه ؟ یه روز که حوصله داشتم ، خیال پردازیامو مینویسم تا بعدا که واقعی شدن ، باهم مقایسه ـشون کنم :)